sauna a infrasauna DYNTAR spol. s.r.o., Vitiněves 132, 506 01 Jičín, tel.: +420 602 232 031, e-mail: info@dyntar.cz
Otevřít menu
Sauny Dyntar
FAQ

FAQ

Na této stránce se pokusíme uvádět časté otázky našich zákazníků, které mohou pomoci i vám. V případě, že zde vaši otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře, nebo telefonicky naše obchodní oddělení.

Otázky, které vás mohou napadnout:

Jak se správně saunovat?

Pravidla pro údržbu sauny

Naše saunové kabiny jsou vyráběny z přírodních materiálů bez povrchových úprav vnitřního obkladu kabiny. Z tohoto důvodu je nutné při údržbě dodržovat následující postupy.
Údržba je zaměřena na tři základní prvky – podlahu, lavice a vnitřní obklad.

– po vyjmutí podlahového roštu doporučujeme stírat podlahu pouze vlhkým hadrem,
– při provozu doporučujeme lavice, opěrky zad a podlahový rošt ošetřit (napustit) parafínovým olejem, který výrazně zabraňuje znečišťování,
– při saunování doporučujeme používat na lavice z hygienických důvodů vždy osušky, zhruba 1x za dva roky je vhodné brusným papírem obrousit povrch lavic, opěrek, podlahového roštu a prach setřít vlhkým hadrem,
– stejným způsobem doporučujeme ošetřovat i vnitřní obklad. Postupem času může dřevo působením tepla a světla mírně ztmavnout, což je přirozený jev.

Zásadně nedoporučujeme kabinu omývat přímým proudem vody, stejně jako nedoporučujeme lavice „drhnout“ tvrdým kartáčem. Na našem eshopu naleznete speciální kartáč pro čištění lavic, čisticí prostředek a parafínový olej pro údržbu sauny.

Věříme, že při dodržování uvedených zásad vám naše saunová kabina bude dlouho zpříjemňovat chvíle odpočinku a relaxace.

Návod k používání sauny - obecné rady a doporučení

1) Saunové kameny umístěte na topidlo do speciálních roštů nebo přímo mezi spirály (dle typu topidla), větší kameny vespod a menší navrch, výměna kamenů je vhodná cca 1x za rok při běžném privátním provozu.
2) Parní nárazy (polévání kamenů) – slouží pro zvýšení vlhkosti v saunové kabině, pomocí vědra a naběračky poléváme kameny podle potřeby a pocitů, vodu ve vědru je možné kombinovat se saunovou esencí.
3) Teploměry, vlhkoměry, přesýpací hodiny – ukazatele mohou mít drobnou odchylku (u teploměru záleží např. na jakém místě a v jaké tepelné úrovni je v kabině instalován – odlišuje se od hodnoty ukazatele na regulaci).
4) Při saunování používejte z hygienických důvodů osušku nebo podložku na lavice.
5) Saunujte se podle svých pocitů.
6) Po saunování je potřeba místnost vyvětrat, aby se tak vlivem vzniklé vlhkosti ze saunování – parních nárazů, příp. sprchování předešlo možnému poškození místnosti, saunové kabiny či její el. technologie.

Schéma cirkulace tepla v prohřívací kabině

Návod k používání infrakabiny – obecné rady a doporučení

Před vstupem do kabiny je třeba se osprchovat, umýt mýdlem a osušit. Při pobytu v kabině mít pod sebou vždy suchý ručník (ne mokrý z bazénu).

Délka pobytu v infrakabině je individuální a liší se dle typu instalovaných infrazářičů, obecně doporučujeme 5 – 20 minut. Optické senzory spínají infrazářiče podle obsazenosti jednotlivých míst. Kabina se nenatápí na určitou teplotu. To je principem klasické sauny, kde je vzduch vytápěn saunovým topidlem. Zatímco v sauně se tělo zahřívá především výrazně vyšší teplotou okolního vzduchu, v infračervené kabině k němu dochází vlivem tepelného záření. V infrakabině je běžná prostorová teplota. Pouze při plném obsazení teplota vzduchu druhotně stoupá. V infrakabině zůstáváme pouze, dokud je nám teplo příjemné.

Infrakabina slouží k prohřátí svalstva, vaziva, kloubů před sportovní aktivitou (včetně plavání), masáží. Infračervené teplo má příjemný a uvolňující účinek zejména při studeném počasí, při léčbě revmatismu, bolestí zad i po sportovní činnosti. Stimuluje krevní oběh, zvyšuje rozpínavost tkání, zlepšuje elasticitu a napětí kůže, ihned snižuje svalové napětí, ztuhlost svalstva, vaziva, šlach apod. Snižuje otoky, bolest, zastavuje záněty a urychluje hojení. Působí pozitivně při léčbě chorobných zánětlivých procesů kůže, zlepšuje její prokrvení. Účinná psychická relaxace a regenerace organismu.

Obecná indikace prohřívání je u zdravých osob bez omezení. Nemocný zájemce o prohřívání se má vždy předem poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Kontraindikace: akutní, zejména horečnatá onemocnění; záněty orgánů, zejména cév; nevyrovnaná onemocnění srdce a oběhu; těžké formy epilepsie; rakovina a ostatní maligní tumory; úrazy provázené krvácením; hnisající onemocnění kůže; mokvající ekzémy.

Pravidla údržby infrakabiny

Naše infrakabiny jsou vyráběny z přírodních materiálů bez povrchových úprav vnitřního obkladu kabiny. Z tohoto důvodu je nutné při údržbě dodržovat následující postupy. Údržba je zaměřena na tři základní prvky – podlahu, lavice a vnitřní obklad.
– po vyjmutí podlahového roštu doporučujeme stírat podlahu pouze vlhkým hadrem,
– při provozu doporučujeme lavice a podlahový rošt ošetřit (napustit) parafínovým olejem, který výrazně zabraňuje znečišťování,
– při saunování doporučujeme používat na lavice z hygienických důvodů vždy osušky, zhruba 1x za dva roky je vhodné brusným papírem obrousit povrch lavic, příp. instalovaných opěrek, podlahového roštu a prach setřít vlhkým hadrem,
– stejným způsobem doporučujeme ošetřovat i vnitřní obklad. Postupem času může dřevo působením tepla a světla mírně ztmavnout, což je přirozený jev.

Zásadně nedoporučujeme kabinu omývat přímým proudem vody, stejně jako nedoporučujeme lavice „drhnout“ tvrdým kartáčem. Na našem eshopu naleznete speciální kartáč pro čištění lavic, čisticí prostředek a parafínový olej pro údržbu sauny.

Věříme, že při dodržování uvedených zásad vám naše infrakabina bude dlouho zpříjemňovat chvíle odpočinku a relaxace.

Informace o infračerveném záření

Infračervené záření je neviditelná část optického spektra, která hraničí na jedné straně s nejkratšími vlnovými délkami červené složky viditelného světla a na druhé straně navazuje přechodným pásmem na oblast elektromagnetických vln, používaných v radarové technice, a na mikrovlny. Rozsah vlnové délky infračerveného záření se pohybuje od 760 do 100 000 nm a rozděluje se na 3 pásma:

1. krátkovlnné pásmo IR-A s vln.délkami 760 – 1400 nm
2. středněvlnné pásmo IR-B s vln.délkami 1400 – 3000 nm
3. dlouhovlnné pásmo IR-C s vln. délkami nad 3000 nm.

Na léčbu je nejvhodnější pásmo IR-A, protože jeho záření dobře proniká vodou, a tedy i jeho průnik a absorpce v hlubších vrstvách tkáně je dobrá. Pásmo IR-A a částečně i IR-B slunečního záření je schopno proniknout atmosférou a sklem, ale záření IR-B už neprojde vodou. Pohlcuje ho povrchová část kůže, kde vyvolává pocit tepla. Záření pásma IR-C nepronikne ani vodou ani sklem, tedy ani atmosférou, takže ho nenajdeme ve slunečním záření, jen v záření umělých zdrojů s nižší povrchovou teplotou.

Účinky infračerveného záření závisí na vlnové délce.Velká vlnová délka, a tedy malá energie fotonů infračerveného záření, vyvolává po absorpci ve tkáních pouze tepelný účinek. Pronikavé záření pásma IR-A se využívá na prohřívání tkání, zatímco záření IR-B a IR-C jsou vhodná k ohřívání, neboť se absorbují v povrchových vrstvách kůže.

Stavební připravenost pro parní saunu a lázně

Veškeré potřebné informace, týkající se konkrétní zakázky vždy řešíme a názorně zakreslíme každému našemu zákazníkovi do přehledných schémat. Neváhejte nás kontaktovat. Jen pro vaši rámcovou představu uvádíme potřebnou přípravu pro výstavbu parní kabiny.

Prostor pro technologii.
Prostor, ve kterém má být technologie umístěna, musí být v těsné blízkosti parní lázně (parní vedení mezi generátorem a tryskou by nemělo být delší než 5m) a k místu technologie musí být dobrý přístup (pro instalaci a budoucí obsluhu).

Přívod vody.
Přívod vody musí být umístěn v prostoru pro technologii v těsné blízkosti místa, kde bude umístěn generátor páry (max. do 1m). Přívod vody musí být zakončen kohoutem s 3/4” pravým závitem (pračkový kohout). V případě osazení více generátorů (z důvodu většího požadovaného výkonu), je nutno připravit pro každý generátor samostatný přívod vody. Tlak vody by se měl pohybovat v rozmezí 2-5 bar. Tvrdost vody by měla být do 22°dH (německá stupnice). V případě příliš tvrdé vody je nutno objednat také změkčovač vody. Měkká voda generátoru nevadí.

Odpad vody.
V prostoru technologie je nutno připravit vstup do kanalizace pro napojení odpadu z generátoru (pravidelné automatické proplachování). Vstup do odpadu musí být alespoň 800mm pod generátorem tj. ve výšce cca 400mm nad podlahou. Vstup do odpadu musí být prům. 50mm. Vstup do kanalizace musí být také opatřen pachovou uzávěrou (nejlépe vanový sifon).
Vedení páry od generátoru do parní lázně.
Vzdálenost trysky od generátoru by neměla být více jak 5m. Vedení parního potrubí od generátoru k trysce provádí Dyntar nebo zákazník dle pokynů v návodu. Pro parní potrubí musí být připraveny dostatečné prostupy mezi místností technologie a parní lázní, tj. prům. prostupu min. 60mm (parní potrubí je obaleno tepelnou izolací). Parní vedení se instaluje (většinou) při hrubé stavbě neboť musí být pro instalaci přístup v celé délce vedení (např. i pod budoucími sedáky). V určitých případech (pokud bude parní vedení bez ohybů) je možno pro parní vedení zabudovat do stavby novodurovou trubku (jako průchodku). V takovém případě lze dokončit keramické obklady v parní komoře ještě před osazením parní technologie. Prostupy musí být provedeny podle pokynů Dyntar, neboť parní vedení musí být ve spádu do parní komory (cca 3°).

Přívod elektrické energie
se provede pomocí kabelu s příslušným průřezem a jištění přívodního kabelu musí odpovídat platným normám ČSN. Kabel je nutno vyvést s dostatečnou rezervou (cca 3m) v místě, kde bude umístěn generátor ve výšce 1200mm nad podlahou. Tento přívod musí být opatřen proudovým chráničem.

Odvětrání slouží pro průběžné odvětrávání v průběhu provozu parní komory a pro celkové odvětrání po skončení provozu. Ventilátor, který je instalován v nejvyšším bodě kabiny se připojuje ke generátoru, jehož řídící jednotka ventilátor ovládá. Pro tento ventilátor musí být na stěně parní komory těsně pod stropem připravena odvětrací roura o prům. 100mm. Vedle vyústění roury musí být připravena buď průchodka prům. 20mm pro kabel ke generátoru nebo připravený kabel CYKY 3×1,5 vedoucí ke generátoru. Potrubí vzduchotechniky musí být vyspádované a v nejnižších místech odvodněné do kanalizace. Při provozu si generátor sám řídí chod ventilace.

nahoru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Více informací    Rozumím